MERKEZ // Aydınlı Mah. Deri Sanayi Yolu Sokak No: 11 Tuzla / İSTANBUL Whatsapp Hattı: 0532 624 14 74
 • 1. Çalışma saatleri sabah 8:30, akşam 17:30 arasıdır. Yaz mevsiminde Mesai saati 19:00'da biter. Sırası okunan bulunmadığında sırası yanar.
 • 2. Yıllık izin hakkı 50 gündür. Günlük izin en geç 9:30'a kadar bildirilir. İzin yazdırıldığında aracın dışarıda çalıştırılması yasaktır.
 • 3. Aracında şoför çalıştıran kooperatif ortağı, şoförün her türlü fiili davranışından sorumludur.
 • 4. Kooperatif yönetiminin tek muhatabı ortaklardır. Şoförler hiçbir surette Yönetim Kurulu, müşteriler ve iş alanındaki görevlilerle muhatap olamaz, müsbet veya menfi görüş bildiremez.
 • 5. İşverenlerle Yönetim Kurulu muhataptır. Kooperatif ortağı veya şoförler işverenle kesinlikle polemiğe giremez.
 • 6. İşe okunan kişi yükleme esnasında aracının başında bulunacak. Malı sayarak ve emniyetli bir şekilde yükleyecektir. Boşaltma esnasında aynı şekilde yükü sayarak teslim edecek ve irsaliyesini imzalatarak derhal kooperatife ibraz edecektir.
 • 7. Kooperatif ortağı veya yanında çalıştırdığı şoförü kesinlikle yüz kızartıcı suça teşebbüs etmeyecektir. Aksi takdirde üyelikten ihraç edilecektir.
 • 8. Her ortak aracında taşıdığı malın emniyetinden sorumludur. Aracında kriko, stepne, ip v.b. alet ve edevatları, Karayolları Trafik Yasasının emrettiği demirbaşları bulundurmak zorundadırlar. Herhangi bir hasar anında hasarın tek sorumlusu kooperatifin ortağıdır.
 • 9. Kooperatif ortağı çalışma esnasında kooperatif ünvanını içeren tabelasını ön cama asmak zorundadır.
 • 10. Kooperatif hissesini devir etmek isteyen ortak, hissesini sadece 1163 sayılı kooperatif yasası ve anasözleşmemizin 10. Maddesi hükümlerine göre uygun olan kişiye devir edebilir.
 • 11. Bölge içerisinde hız ve park kurallarına uymak mecburidir.
 • 12. İşe okunan plakalı araç işe gidecektir. Kooperatif ortağı kendi iradesi ile yük ve araç değiştiremez.
 • 13. Araçtan araca yük aktarmak veya ilave yük almak yasaktır. Zorunlu hallerde yönetime haber verilecektir.
 • 14. Nakliye tarifelerini Yönetim Kurulu belirler. Özel hallerde pazarlıkta da sadece Yönetim Kurulu yetkilidir. Tarifeler ve ödemeler konusunda ortak ve şoförleri kati suretle işverenle polemiğe girmeyecektir.
 • 15. Yönetimin haberi olmaksızın hiçbir ortak tarife dışında ayrı bir ücret talep edemez.
 • 16. Şehiriçi ve şehirlerarası taşımalarda yük sahibinden kaynaklanan herhangi bir sebeple boşaltma yapmayan araçlar için, yönetim Kurulu tarafından bekleme talep edilir.
 • 17. Bölge içerisinde mesai bitimine kadar bekleme talep edilmez. Mesai bitiminden sonra işe giden araçlar için mesai ücret talep edilir.
 • 18. Kooperatif ortağı nakliye bedeli kadar fatura keser.
 • 19. Kimyevi, yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddeleri taşıyan araçlar Karayolları ve Trafik Yasasının amir hükümleri doğrultusunda yüklerini taşıyacaktır.
 • 20. Aracı teknik arıza yapan ve bu arızadan dolayı işi biriken ortak, biriken işlerini ancak aynı aracıyla alabilir.
 • 21. Her ortak ayın 15'ine kadar aidatını ödemek zorundadır. Aidatını ödemeyen ortak işe okunmaz, ayrıca anasözleşmemizin 14. Maddesi uygulanır.
 • 22. Yukarıda yazılı maddelerin herhangi birine aykırı davranışlarda bulunan ortaklara;
 • a- Birinci ihlallerinde 15 gün iş cezası,
 • b- Aynı maddeyi ikinci kez ihlallerinde 30 gün iş cezası verilir.
 • c- Ana sözleşmemizin 14. Maddesinde belirtilen hususlara aykırı davrananlara ise, direk ihraç hükümleri uygulanır.